O projekcie

Projekt „Jestem łebski” realizowany jest przez Bibliotekę Miejską w Łebie w ramach programu „Równać Szanse” Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.

Misją Programu „Równać Szanse” jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Dobry start rozumiany jest jako realizowanie przez młodych ludzi samodzielnie i realistycznie określonych celów życiowych (w tym także celów edukacyjnych)… czytaj więcej  www.rownacszanse.pl

Projekt „Jestem łebski” dyrektor biblioteki stworzyła dla młodzieży gimnazjalnej z Łeby. Celem projektu jest ukazanie Łeby – poprzez poznanie jej strategicznych miejsc, atrakcji, instytucji, organizacji i osób, przez przykłady z historii i doświadczenie bieżące – jako małej miejscowości wielkich szans i wyzwań. Podporządkowane temu celowi będzie wylansowanie wśród młodzieży mody na „bycie łebskim”, po uprzednim określeniu wyróżników tego stylu i poznaniu „wzorcowych” łebian. Punktem wyjścia jest definicja „łebskości” ze Słownika języka polskiego PWN : „mądry, sprytny, zdolny”.

Projekt „Jestem łebski” wygrał w Regionalnym Konkursie Grantowym „Równać Szanse 2012” i zyskał finansowe wsparcie Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności www.pafw.pl i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży  www.pcyf.org.pl  Realizowany jest od 6 stycznia do 8 lipca 2013 r.