Łebscy szukają informacji o zakładach pracy: Spółdzielni Przetwórstwa i Rybołówstwa Morskiego „Rybmor” oraz o Państwowym Gospodarstwie Rybackim.