Tajemnice Starej Łeby: co znaleźli archeolodzy w Zasypanym Mieście? – przygotowujemy prezentację multimedialną