Przy świerkowej tratwie wspominamy kapitana Andrzej Urbańczyka