Łebscy pojadą w gości

18 czerwca Łebscy pojadą do studia nagrań Sławomira Łosowskiego, założyciela i lidera KOMBI www.losowski.pl   oraz do Pomorskiego Centrum Toksykologii  www.pctox.pl
Łebscy mieli wcześniej okazję być na sierpniowych koncertach Zaczarowane Miasto Łosowskiego w Łebie oraz uczestniczyć – już w ramach projektu – w warsztatach perkusyjnych prowadzonych przez jego syna Tomasza Łosowskiego  www.tlosowski.pl 
Do Pomorskiego Centrum Toksykologii prowadzi Łebskich następujący ślad: Prezesem Zarządu PCT jest dr hab. n.med. Jacek Sein Anand, którego dziadek był kiedyś hen dyrektorem zakładów rybackich w Łebie. Doktor Jacek Sein Anand oraz dr n. med. Wojciech Waldman – Dyrektor PCT – byli razem z Karolem Okrasą jurorami XI Festiwalu Pomuchla.